Gratis webinars
voor en door de letselbranche

Whiplash: werkelijk of waanzin?

-

Is schadevergoeding voor langere perioden wel redelijk? 

Met:
Angelique M. Reitsma, Arts, Medisch adviseur
Henk van Katwijk, Advocaat - OAK Advocaten
Jarno Krol, Medisch adviseur - De Bureaus
Evert Jan Dennekamp, Letselschade Advocaat - Dennekamp Letselschade Advocaten
Tom van 't Hek, Presentator

 

De vraag die we in deze webinar proberen te beantwoorden is: Is vergoeding voor whiplash over langere perioden wel redelijk? We behandelen deze vraag omdat in de praktijk blijkt dat er veel moeilijkheden zitten in dossiers met whiplash. Komen de klachten door het ongeluk? Hoe erg zijn de klachten? Bestaat whiplash eigenlijk wel? We bespreken deze punten met de 4 experts aan tafel. 

 
Hoe belangrijk zijn whiplash zaken? 
Aan de ene kant is er het financiële aspect van dossiers met whiplash. Van alle letselschade dossiers heeft 30% een relatie met whiplash. En van de betaalde letselschade komt rond de 34% uit een dossier met whiplash. Als ervoor gekozen wordt om de vergoeding voor whiplashslachtoffers te verlagen, scheelt dit verzekeraars behoorlijk wat geld.

Aan de andere kant hebben veel slachtoffers te maken met whiplashklachten. Dus als er iets aan de vergoeding veranderd zou worden, heeft dit grote impact op de slachtoffers die buiten hun schuld een ongeluk hebben gehad.

Voor de letselschadebranche zijn whiplash zaken dus erg belangrijk, zowel voor de vergoeding als voor de werkdruk. 

Komen de klachten door het ongeluk? 
Een ander belangrijk aspect in zaken met whiplashklachten is, dat dezelfde klachten ook voorkomen bij andere aandoeningen zoals een burn-out, depressie en long COVID. Klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en slecht kunnen concentreren zijn niet medisch vast te stellen. Ook kan het zijn dat het slachtoffer dezelfde klachten al had voor het ongeluk. Dit maakt het lastig om aan te tonen dat de klachten door het ongeluk komen. En het is lastig om een financiële waarde aan de klachten te hangen. Wat kun je niet meer doen als je hoofdpijn hebt?

In de praktijk blijkt dat slachtoffers van ongelukken ook klachten krijgen die aan het posttraumatisch stresssyndroom doen denken. Ze zijn angstig, slapen slecht en zijn emotioneel. Voor belangenbehartigers is het lastig om deze klachten mee te nemen in de schadevergoeding. Ook hier is het lastig om een bedrag aan deze klachten te hangen.

Bestaat whiplash wel? 
Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat whiplash in andere landen nauwelijks voorkomt. Bijvoorbeeld in Duitsland en Scandinavische landen. Hoe kan het dat het in Nederland regelmatig voorkomt en in die andere landen bijna niet?

Aan de andere kant zijn er jaarlijks veel slachtoffers van verkeersongelukken met dezelfde klachten. Statistisch gezien is het dus haast niet te ontkennen dat whiplashletsel is.

Maar ook al is het soms lastig om de medische causaliteit aan te tonen, er is wel hulp voor de slachtoffers in de vorm van juridische causaliteit. Dit betekent dat, ook al is het medisch niet volledig aan te tonen dat de klachten door het ongeluk komen, er aan de hand van andere criteria wordt getoetst of de klachten het gevolg zijn van het ongeluk.

Deze criteria zijn bijvoorbeeld: zijn de klachten niet verzonnen, overdreven, waren ze niet al aanwezig voor het ongeluk. Als het dossier deze toetsen kan doorstaan, kan de aansprakelijk toch worden toegekend en kan het slachtoffer toch een schadevergoeding krijgen.

Is een compromis de oplossing? 
Een bijzonder probleem bij whiplash is dat de klachten vaak lang aanhouden. Hierdoor heeft het slachtoffer jarenlange schade, duurschade. Aan de andere kant zijn er relatief weinig zaken bekend waarin whiplashslachtoffers na tientallen jaren nog steeds klachten hebben. Hierdoor is het whiplash dossiers af te sluiten. Er ontstaan daardoor vaak compromissen, zoals bijvoorbeeld het betalen van de schade voor een periode van 3 tot 5 jaar.

Iets om hierbij in het achterhoofd te houden is, dat hoe vroeger iemand geholpen wordt na het ongeluk, hoe beter het slachtoffer herstelt. Dit zorgt voor minder langdurige schade.

We hopen aan de hand van bovenstaande punten een eenduidiger beeld van whiplash te krijgen in de branche. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we dit soort zaken effectiever aanpakken?

Discussie

Na veel ervaringen verzet ik mij tegen de veronderstelling dat stofzuigen, of een vergelijkbare fysieke activiteit, aanstonds helend werkt; dat miskent het realiteitsgehalte van WAD-klachten

Heel blij met de uitkomsten van het onderzoek. Complimenten.

Bevestigt hetgeen wij al jaar en dag doen vanuit DBC (herstel na ongeval). Complexiteit van klachten neemt toe naarmate er meer tijd zit tussen ongeval en start effectief behandeltraject. Vertrouwen in de sector neemt wel toe. Zien gelukkig wel steeds vaker dat herstel / welzijn voor schadebepaling wordt gezet. Samenwerking tussen partijen essentieel.

Gezamenlijk resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid.

 

Ik ben van mening dat de belangenbehartiger wel degelijk een activerende rol kan en dient in te nemen. 

De veronderstelling dat directe activiteiten helpen is, als dat niet wordt gedaan, koren op de molen voor het verzekeraarsargument van de schadebeperkingsplicht

Reactie toevoegen

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.