Gratis webinars
voor en door de letselbranche

Jaap Sap

Raadsheer
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Jaap Sap is al decennia actief op het terrein van de letselschade; eerst als advocaat en later als rechter. Hij publiceert ook met regelmaat op dit terrein. Hij combineert zijn werk als raadsheer met verschillende nevenfuncties, waaronder voorzitterschappen van een tweetal adviescommissies van het ministerie van Defensie en van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle, auteur van enige hoofdstukken van het Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen en redacteur van Verkeersrecht. In het verleden maakte hij deel uit van de Denktank Overlijdensschade.