Gratis webinars
voor en door de letselbranche

Chris van Dijk

Partner, Advocaat, Mediator
Kennedy Van der Laan

Chris van Dijk is een van de medeoprichters van Kennedy Van der Laan. Daarnaast is hij partner Verzekering & Aansprakelijkheid. Hij vertegenwoordigt cliënten in verzekering-, schade- en aansprakelijkheidszaken. Chris is gespecialiseerd in grote materiële schades, personenschade, medische, werkgevers-, beroeps-en productaansprakelijkheid. Daarnaast is Chris werkzaam als mediator.

Een breed scala nevenactiviteiten biedt Chris een ruime basis om elke zaak vanuit een breed perspectief te doorgronden. Naast praktiserend advocaat en mediator is Chris raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij zit in het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam en in het Hof van Discipline voor de advocatuur. Chris is docent bij Grotius Academie en Stichting Studiecentrum Rechterlijke Macht (SSR). Daarnaast is hij actief als auteur en redacteur van verschillende vakpublicaties. Hij publiceert onder meer in het Nederlands Juristenblad, het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade en het Tijdschrift voor vergoeding Personenschade.

Chris is lid van het team voor Recall Solutions, een samenwerking met schade-expertisebureau Sedgwick en communicatieadviesbureau Bex* communicatie. Een unieke bundeling van drie specialismen op het gebied van product recall. Eén loket waar u dag en nacht terecht kunt voor alle services die u nodig heeft tijdens een acuut voedsel- of productveiligheidsprobleem, of bij de voorbereiding dan wel nasleep van een recall. Ook is Chris plaatsvervangend lid van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (arbitrage) van de Letselschaderaad.